CV skal baseres på erfaringer og kompetanse som er viktig for den jobben du søker. Lær å skrive god CV.

Det å skrive en god CV er både tidkrevende og komplisert. En CV er din inngangsbillett til en jobb eller et firma du ønsker å jobbe for og er det viktigste førsteinntrykket du kan gi i tillegg til å møte arbeidsgiver personlig. En oppdatert og oversiktlig CV kan gi utallige muligheter for deg som arbeidstaker. I denne artikkelen kan du lese om hva en CV er, hvordan en CV bør skrives og hvorfor det er viktig med en god CV. Du kan også får profesjonelle til å skrive din CV, noe som hjelper mange å komme inn på jobbmarkedet.

CV gir uante muligheter og det å skrive en oversiktlig CV gir arbeidsgiver følelsen at du er punktlig, kontrollert og dyktig teoretisk. I mange av tilfellene med gode CVer handler det ikke om hva innholdet i CVen er, men snarere hvordan CV er bygget opp. Derfor kan du trygt skrive en utfyllende og god CV som gir deg jobbmuligheter til tross for utilstrekkelige dokumenter av erfaringer eller skolegang.

Hva er en CV?

En CV er kort og godt en liste over hvilke erfaringer, utdanninger og hobbyer du har. CV står for Curriculum Vitae og betyr simpelthen en liste over livet. En CV er derfor en liste over din kompetanse som person, og du kan ta med erfaringer og kunnskap du mener er relevant for din potensielle jobb. Nederst i artikkelen ser du hvordan en CV bør skrives.

Hvordan skrive en god CV?

En god CV er din inngangsbillett til en bedre jobb, og det bør brukes tid på å skrive en CV. Husk at CVen din er reklame for deg. Derfor er det viktig å selge dine kvalifikasjoner slik at arbeidsgiver ønsker å ha med deg på laget. Men det er viktig å være ærlig - ikke legg til kvalifikasjoner eller erfaringer du ikke har. For å skrive en god CV er det noen ting en bør ha med i alle Cver, så aller først skal vi se på noen praktiske og generelle tips til oppsettet av CVen:

Bruk maks 2 sider.

Bruk et hvitt A4-ark.

Bruk alltid omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si nyeste og siste informasjon står først.

Bruk skrifttype Arial eller Times New Roman i størrelse 12 eller 13.

Bruk pdf eller word-format dersom du sender CVen på e-post.

Bruk navnet ditt øverst på alle sider.

Dersom du følger tipsene over har du et svært godt utgangspunkt med din CV. Disse tipsene kan du bruke i alle CVer og fungerer i andre land. Dermed er det tid for å s på hvordan innholdet i en CV bør være, så da går vi over på hvordan selve CVen bør utformes:

Tittelen

Her kan du bruke navnet ditt. Husk at arbeidsgiver får mange CVer, og en CV som straks viser navnet ditt gjør det lettere for arbeidsgiver å finne nettopp deg.

Tips: Unngå å bruke "CV" eller "Curriculum vitae" som tittel.

Kontaktinformasjon

Nedenfor har du to eksempler. Du kan godt bruke 1 linje med kontaktinformasjon som vist i eksempel 1. Dette er konsist og det sparer plass, og det ser ikke minst proffere ut. Her er et eksempel på hvordan det kan se ut:

Eksempel 1

Slottsplassen 1, 0010 Oslo | kongeligslott@gmail.com | +47 123 45 678 | født: 23.02.37

Eksempel 2

Navn: Harald V
Adresse: Slottsplassen 1, 0010 Oslo
E-post: kongeligslott@gmail.com
Tlf: +47 123 45 678
Født: 23.02.37

Nøkkelkvalifikasjoner

Under nøkkelkvalifikasjoner gir du en kort beskrivelse av deg selv, hvilke ressurser du har og hvilke ressurser du kan tilby arbeidsgiver. Nøkkelkvalifikasjonene kan gjerne stå i punktform. Disse bør være objektive, det vil si at du er saklig når du velger ut dine nøkkelkvalifikasjoner.

3 års erfaring som støttelærer på barneskole
3 år som elevrådsrepresentant

Utdanning

Det er mange ulike praksiser på hvordan utdanningsseksjonen i en CV skal skrives. Huskeregel: Du trenger ikke ha med irrelevant informasjon om ungdomsskole og videregående skole, med mindre du akkurat er ferdig med det og vil vise arbeidsgiver informasjon om dette. Er du akkurat ferdig med bachelorgrad eller mastergrad er grunnskole irrelevant informasjon, og opptar unødig plass. I seksjonen for utdanning står det nyeste først og eldste sist. Dette kalles omvendt kronologisk rekkefølge.

Eksempel 1 - ved høyere utdanning

Student ved masterprogrammet i farmasi
Universitetet i Oslo
mm.åå - mm.åå
Kort beskrivelse av utdanningsforløpet og hva bachelor- eller masteroppgaven handlet om.

Eksempel 2 - ved fullført videregående utdanning

Nydalen Videregående skole
mm.åå - mm.åå
Kort beskrivelse av utdanningsforløpet og hvilke fag du tok ved videregående skole.

Erfaring

Her fremhever du de meste relevante erfaringene du har. Det er viktig å utdype innholdet i disse erfaringene, slik at det er enkelt for arbeidsgiver å forstå hvordan erfaringene kan være til nytte eller hjelp. Under erfaringer kan du liste opp arbeidsoppgaver, roller, hvilke ansvar du har hatt og hvilke resultater du har oppnådd. Det er viktig at du oppgir stillingstittel som overskrift, ikke bruk arbeidsgivers navn. Det er valgfritt å ta med ulønnet verv, men det kan være lurt dersom det er relevant.

Eksempel 1

Butikkmedarbeider Rema 1000
Rema 1000 Storo
mm.åå - mm.åå
Kort beskrivelse av hvilke oppgaver du har hatt og hvilke ansvarsområder du har hatt.

Hobby

Hobby er viktig, og viser arbeidsgiver at du har fritidsinteresser. Dette er viktig i jobbsammenheng fordi det kan beskrive deg som person, og noen fritidsinteresser kan være en samtalestarter som gjør at man kan danne et fellesskap både på intervju og i jobb. Ta med hobbyer som du mener er relevant, og lag en punktvis liste slik at det ikke tar for mye plass i CVen.

Referanser

Referanser er viktigere som ung enn som voksen. Det kan uansett være lurt å ta med referanser ved å skrive "oppgis på forespørsel". Dermed trenger du ikke avklare med tidligere arbeidsgiver før det er nødvendig. Dette gjør at referansen ikke får en rekke telefoner uten å være forberedt på hvem han/hun snakker med og om hva. Og ikke minst - spør referansen før du oppgir han/henne for potensiell arbeidsgiver.

CV eksempel

[NAVN]

[Adresse] | [E-post] | [Telefonnummer] | [Født]

Nøkkelkvalifikasjoner

[Liste med kvalifikasjoner]

Utdanning

[Siste utdanningsintitsujon]
[Eldre utdanningsintitsujoner]

Erfaringer

[Siste erfaringer/jobb]
[Eldre erfaringer/jobb]

Referanser

Referanser kan oppgis ved forespørsel.

Eksempel 1

Ola Nordmann

Stasjonsveien 1 | ola.nordmann@gmail.com | +47 123 45 678 | 01.01.75

Nøkkelkvalifikasjoner

Jeg er ambisiøs og ønsker å gjøre en forskjell på min arbeidsplass. Jeg ser kreative løsninger og er pådriver for et godt felleskap. Jeg prøver å være til inspirasjon for andre.

Utdanning

August 2014 - juni 2019
Student ved masterprogrammet i farmasi
Universitetet i Oslo
Masteroppgaven omhandlet medisinering av premature barn og deres opptak av legemidler kontra barn født i normert tid.
August 2011 - juni 2014
Nydalen Videregående skole
Studiespesialiserende, med spesiell kompetanse
I mine år på Nydalen VGS har jeg hatt flere tillitsverv, både sittende i elevrådet og i skolemiljøutvalget.

Erfaringer

August 2013 - i dag
Butikkmedarbeider Rema 1000
Rema 1000 Storo
Har hatt låse- og kasseansvar, samt lært opp nye ansatte rutiner.

Referanser

Referanser kan oppgis ved forespørsel.

La profesjonelle skrive din CV

Det å la noen profesjonelle skrive CVen kan være en lur strategi og en god investering. Husk at du får i prinsippet kun en mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk på potensiell arbeidsgiver, og dette førsteinntrykket er så kritisk at det ikke bør overlates til tilfeldigheter. Selv om det koster penger å la profesjonelle skrive en perfekt CV, er dette en investering det kan være lurt å legge litt penger i. Kanskje får du en jobb som gir deg inntekt eller så får du en bedre jobb slik at du får høyere inntekt. Uansett så vil utgiften med å la profesjonelle skrivere være så minimal at det er en trygg investering.

CVGuru har over 2.000 skrevne CVer og søknader, og vet hvordan å vekke interesse hos potensiell arbeidsgiver. Med en CV fra CVGuru får du 14 dager åpent kjøp og 100% fornyødhetsgaranti. CVer fra CVGuru gir intervju hele 7 av 10 ganger

Kommersielt innhold

Hvordan skrive en god CV

CV skal baseres på erfaringer og kompetanse som er viktig for den jobben du søker. Lær å skrive god CV.
Bestill her